MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Havbakkeskolens værdigrundlag

Eleven skal på Havbakkeskolen hver dag gå hjem med følelsen af at have været en del af et positivt fællesskab og have haft en faglig og personlig udvikling. Der arbejdes på at skabe et kreativt og inspirerende læringsmiljø, og der lægges vægt på at give plads og rum til leg, samvær og undervisning i tillidsfulde og trygge rammer. Skolen skal være et sted, hvor man mødes i respekt for hinanden og hvor der diskuteres og dannes etiske holdninger med et åbent menneskesyn, tolerance og respekt.

På Havbakkeskolen er der fire kærneværdier, som er vigtige:

 • Fællesskab
 • Læring
 • Åbenhed
 • Trivsel
   

I beskrivelsen af den enkelte værdi vil vi anføre:

 1. Værdi – det er værdifuldt
 2. Mål – derfor vil vi
 3. Handling – derfor gør/har vi
  ​​​​​​​

Fællesskab

Skolen skal være et sted, hvor man oplever et fællesskab, som bevirker, at alle, børn som voksne, oplever glæde, tryghed og et positivt samvær.

Værdi: Være med i mindre og større fællesskaber med ansvar og forpligtelser – opleve fællesskabet som stimulerende for selvværdet.
Mål: Udvikle forståelse for fællesskabets betydning, og for nødvendigheden af at tage ansvar for hinandens trivsel. Det er vigtigt at udvikle demokratiet og tolerancen i skolen.
Handling: Elevråd – fælles morgensang – fællestimer- temauger - fælles lejrskole – fælles arrangementer – positive pauseaktiviteter – inddragelse af forældrene i skolens liv: Den gode klasse, emnedage m.m. Udvikling af relationen mellem de voksne og eleverne.

Læring

Mennesker vokser af at lære – og trives når de lærer.

Værdi: Via nærvær at opbygge gode relationer mellem elever og voksne og dermed kunne stimulere interesse, nysgerrighed, initiativ og plads til fordybelse
Mål: Udvikle sociale og faglige kompetencer.
Handling: Sætte børnene i forskellige sociale sammenhænge i klasse og SFO. Skabe gode fleksible læringsmiljøer og derved give eleverne passende udfordringer i hverdagen.

Åbenhed

Vil man forandre verden, skal man starte med sig selv.

Værdi: Møde andre mennesker og en ny verden med anerkendelse og respekt.
Mål: Skabe et imødekommende miljø, som giver plads til forskellighed, spontanitet og visioner.
Handling: Nærværende og ligeværdigt skole-hjemsamarbejde (herunder” Den gode klasse”) – internationalisering – skoleven – venskabsklasser – åben for  inddragelse af samfundet omkring os.

Trivsel

Trivsel afspejler balancen hos den enkelte mellem egne ønsker og behov, og de krav og muligheder, man præsenteres for.

Værdi: Give tryghed og stimulere selvværdet i et udviklende undervisningsmiljø, som bygger på et forpligtende fællesskab.
Mål: Skabe rammer, hvori børnene tør udfolde sig under hensyntagen til andre – medansvar.
Handling: Opstille sociale spilleregler – antimobbestrategi – legepatruljer – undervisningsmiljø-handleplan – planlagte trivselsforløb med et fast mål.